Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Teman M.I.N.I. – Stöd för diagnostik vid psykisk ohälsa inom primärvården

M.I.N.I. – Stöd för diagnostik vid psykisk ohälsa inom primärvården

M.I.N.I. är ett strukturerat intervjuverktyg som kan användas i diagnostik vid psykisk ohälsa. Om M.I.N.I. används som komplement till det patientcentrerade samtalet kan diagnostiken förbättras. Socialstyrelsen har därför tagit fram utbildnings- och informationsmaterial om M.I.N.I. i primärvården.

 

​M.I.N.I. är ett strukturerat intervjuverktyg som underlättar insamling av information om psykiska symtom och kan användas som ett hjälpmedel i en diagnostisk process. Om M.I.N.I. används inom primärvården som ett komplement till eller en integrerad del i det patientcentrerade samtalet kan den symtombaserade diagnostiken förbättras. Därmed skulle fler patienter kunna få en bättre anpassad behandling. Socialstyrelsen har därför tagit fram ett utbildningsmaterial och ett informationsmaterial som förtydligar hur M.I.N.I. kan användas i primärvården.

Utbildningsmaterialet vänder sig främst till läkare inom primärvården, men kan vara intressant även för andra som vill lära sig mer om M.I.N.I.

Informationsmaterialet vänder sig till verksamhetschefer inom primärvården och övrig ledning inom hälso- och sjukvården samt till patienter.

Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterialet fokuserar på M.I.N.I. som stöd vid diagnostik av psykisk ohälsa i primärvården. Materialet kan användas i utbildning om M.I.N.I. på arbetsplatsen. Det består av tre filmer och ett seminarieunderlag.

En utbildning om M.I.N.I. kan läggas upp så här:

  1. Deltagarna tar del av de tre filmerna, var för sig eller i grupp. Det tar sammanlagt cirka 25 minuter.
  2. Deltagarna genomför seminarium 1, som också innehåller en övningsuppgift. Seminariet tar cirka 2-2,5 timmar.
  3. Varje deltagare genomför en M.I.N.I.-intervju med 2-3 patienter.
  4. Deltagarna genomför seminarium 2. Seminariet tar cirka 1-1,5 timme.

Utbildningen kräver ingen lärare, men det kan vara bra om en deltagare tar på sig rollen att leda samtalet i seminarierna.

Om du inte kan se och öppna filmerna använd Chrome eller annan webbläsare istället för Internet Explorer.

Film 1. M.I.N.I. - introduktion: M.I.N.I. är ett strukturerat intervjuverktyg som kan användas i diagnostik vid psykisk ohälsa. I filmen ges en kortare introduktion till M.I.N.I. Filmen vänder sig i första hand till hälso- och sjukvårdspersonal, men kan vara intressant även för andra som vill veta mer om M.I.N.I. Filmen är cirka 3 minuter lång.

Film 2. M.I.N.I. – instruktion: M.I.N.I. är ett strukturerat intervjuverktyg som kan användas i diagnostik vid psykisk ohälsa. I filmen ges en instruktion till hur M.I.N.I. kan användas i ett primärvårdssammanhang. Filmen vänder sig i första hand till hälso- och sjukvårdspersonal. Filmen är cirka 16 minuter lång.

Film 3. M.I.N.I. – perspektiv och erfarenheter: M.I.N.I. är ett strukturerat intervjuverktyg som kan användas i diagnostik vid psykisk ohälsa. Här berättar bland annat läkare och patienter om sina erfarenheter av M.I.N.I. Filmen vänder sig i första hand till hälso- och sjukvårdspersonal, men kan vara intressant även för andra som vill veta mer om M.I.N.I. Filmen är cirka 6 minuter lång.

Seminarieunderlag – M.I.N.I.

Seminarieunderlaget ger förslag på hur två seminarier om M.I.N.I. kan läggas upp med utgångspunkt i bland annat de tre filmerna. Det ena seminariet bygger delvis på patientfall från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU. Du kan ta del av patientfall på SBU:s webbplats. Skriv gärna ut seminarieunderlaget som dubbelsidig A4.

 

Seminiarieunderlag M.I.N.I. (PDF) 

Patientfall på SBU:s webbplats

Informationsblad om M.I.N.I. – till ledningen

Informationsblad om M.I.N.I. som riktar sig till verksamhetschefer inom primärvården och övrig ledning inom hälso- och sjukvården (uppdaterad 2016-06-30).

Infoblad till ledningen (PDF)

 

Informationsblad om M.I.N.I. – till patienterInformationsblad om M.I.N.I. – till patienter

Informationsblad om M.I.N.I. som riktar sig till patienter inom primärvården. Informationsbladet kan skrivas ut och spridas till patienter via exempelvis vårdcentralens anslagstavla.

Infoblad till patienter (PDF)

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 

​​Diagnostiken av depression kan förbättras

Om M.I.N.I. används vid bedömning av psykisk ohälsa kan diagnostiken av depression förbättras. Det visar SBU:s rapport Diagnostik och uppföljning av förstämningssyndrom.  

Diagnostik och uppföljning av förstämningssyndrom på SBU:s webbplats

​M.I.N.I.-formuläret

Utbildningsmaterialet om M.I.N.I. utgår från M.I.N.I.-formuläret version 7.0. Formuläret har dock reviderats och det är nu version 7.0.1 som gäller. Revideringen innebar att formuläret kompletterades med en modul om adhd. Denna modul behandlas inte i utbildningsmaterialet.

Innan du laddar ner formuläret måste du ta del av och godkänna villkoren för att använda M.I.N.I. version 7.0.1. Kontakta Christer Allgulander för mer information: christer.allgulander@neuro.uu.se