Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Teman Schizofreni Filmade intervjuer med fyra experter

Filmade intervjuer med fyra experter

Här kan du ta del av filmade intervjuer där experter pratar om fem utvalda rekommenderade åtgärder i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknade tillstånd.

I de filmade intervjuerna pratar experterna om:

  • Metod i tidig upptäckt.

  • Metod för familjeinterventioner.

  • Metod för delat beslutsfattande.

  • Metod för sjukdomshantering och återhämtning.

  • Metod för social färdighetsträning.

Filmerna är mellan 68 minuter långa och du kan när som helst stoppa, backa eller gå framåt.

Tidig upptäckt 

– Åtgärden ”Metod i tidig upptäckt” innebär att man ska försöka upptäcka patienter som insjuknar i psykossjukdom tidigare än vad som är fallet än om man inte gör den här åtgärden, berättar Lena Flyckt, docent vid Centrum för psykiatriforskning i Stockholm.

Familjeinterventioner

– Metoden ”Familjeinterventioner” syftar till att minska risken för återfall hos den person i familjen som har schizofreni och att ge familjen stöd och kunskap om sjukdomen. Metoden rekommenderas till alla som har kontakt med sin familj, berättar Lars Hansson, professor vid Lunds universitet. 

Delat beslutsfattande

​​​​– Åtgärden ”Delat beslutsfattande” ger ett systematiskt stöd för att förverkliga tankarna kring delaktighet. Framgångsfaktorn ligger i att man bjuder in patienter att vara delaktiga i den egna behandlingen. Åtgärden kan användas inom all verksamheter som är människovårdande, berättar Lars Hansson, professor vid Lunds universitet. 

Sjukdomshantering och återhämtning 

​​– Ur patientens synvinkel så den främsta motiverande faktorn med metoden för "Sjukdomshantering och återhämtning" att identifiera och eftersträva personligt och meningsfulla mål för återhämtning, berättar Rickard Färdig, psykolog vid institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet.

Social färdighetsträning 

​​– Med  metoden ”Social färdighetsträning” ökar funktionsförmågan, förmågan att umgås med andra människor, att hantera sina sjukdomssymptom och sitt dagliga liv. Resultatet är att livskvaliteten blir bättre, berättar Per Borell, psykolog, psykoterapeut och handledare i psykoterapi.

​ ​​​​​​​​​​​​

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Bedömningsmetoder och insatser
Beslut om subvention av läkemedel
Lägesrapporter
Läkemedelsrekommendationer
Nationella Kvalitetsregister
Nationella riktlinjer
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser