Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Teman Självmord och självmordsförsök

Självmord och självmordsförsök

Faktorer som påverkar självmordsrisk är till exempel depressioner, missbruk och beroende, ångesttillstånd och ogynnsamma livshändelser. I många fall kan förebyggande insatser i vården förhindra självmord.  Att våga fråga och tala om självmordstankar och självmordsplaner är ett skydd. Självmordsnära tankar ska alltid tas på allvar.

 

Akut hjälp
Telefon: 112

Information och stöd
Självmordslinjen
Ring, mejla eller chatta.
Telefon: 90101
Vi har öppet dygnet runt.

Nationella hjälplinjen
Telefon: 0771-22 00 60
13-22 alla dagar.

Om en person misstänks vara i ett självmordsnära tillstånd ska man ta det på allvar, våga ställa frågor och erbjuda hjälp. Ett självmord eller självmordsförsök föregås alltid av tankar om självmord.

Faktorer som påverkar risken för självmord är till exempel depressioner, missbruk och beroende, ångesttillstånd och ogynnsamma livshändelser. Depression och ångestsyndrom medför en ökad risk för självmordshandlingar eller självmord. Personer som har försökt begå självmord har en ökad risk att försöka igen. Därför är det viktigt att ta hot, tankar och andra tecken på självmord på allvar.

För att förhindra självmord behöver man ge rätt vård i rätt tid. Speciellt vid underliggande psykiska störningar och missbruk eller beroende. Man bör också minska tillgången till dödliga medel och andra metoder för självmord.

Faktorer som påverkar självmordsrisken är

  • psykiatriska faktorer som allvarlig depression, schizofreni, användning av alkohol och andra droger, och ångesttillstånd
  • biologiska eller genetiska faktorer som familjehistorik med självmord
  • ogynnsamma livshändelser som förlust av någon älskad person, förlust av arbete
  • psykologiska faktorer som konflikter, våld eller erfarenheter av fysisk misshandel och sexuellt utnyttjande, och känslor av hopplöshet
  • sociala faktorer och miljöfaktorer som inkluderar tillgänglighet och metoder för självmord som skjutvapen, giftiga gaser, läkemedel obevakade järnvägsspår och bekämpningsmedel. Även social isolering och ekonomiska svårigheter påverkar självmordsrisken.

Svårt få exakta siffror

Det är svårt att få fram exakta siffror över hur många självmord som varje år sker i Sverige. Det finns dödsfall med oklar avsikt - skadehändelser - som inte säkert kan klassas som självmord.

Årligen dör cirka 1 200 personer i självmord i Sverige. Utöver det finns ungefär 300 dödsfall där det inte går att avgöra att det faktiskt var ett självmord, men det kan handla om självmord. Om både grupperna inkluderas blir det alltså cirka 1 500 självmord per år.

Osäkert antal självmordsförsök

Hur många som gör självmordsförsök är osäkert eftersom många av dem inte kommer under vård. Troligen är det ungefär 20 000 per år i Sverige. Självmordsförsök är vanligast hos kvinnor och ungdomar.

Av de som gör självmordsförsök är det tio procent som senare begår självmord. Därför ska man se självmordsförsök som en varningssignal och en riskfaktor för framtida självmord.

Podd om suicidprevention

Hur upptäcker vi personer som är i riskzonen för suicid? Vilka är de viktiga frågorna för att fånga upp dem? Lyssna på avsnitt 59 av Socialstyrelsens podd På djupet. Podden publicerades 19-02-08.

På djupet - en podd från Socialstyrelsen

 Att tala om självmord är ett skydd för livet

 Att tala om självmord är ett skydd för livet. Filmer om suicidprevention från Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP). Om du inte kan öppna filmen i Internet Explorer, använd Chrome eller annan webbläsare istället.  Filmerna finns även på Youtube.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Lägesrapporter
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser

​Suicidprevention.se – för dig som arbetar med att förebygga självmord

Suicidprevention.se är en webbplats som samlar kunskap om suicid och det suicidpreventiva arbete. Här kan du som arbetar med att förebygga självmord hitta kunskap och statistik om suicid. Du kan också läsa om Folkhälsomyndighetens arbete med nationell samordning med andra berörda myndigheter och intresseorganisationer.

Folkhälsomyndighetens webbplats Suicidprevention.se