Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Social fobi

Social fobi kännetecknas av en stark rädsla för andras uppmärksamhet och för att reagera på ett sätt som blir generande eller förödmjukande. Social fobi behandlas i första hand med kognitiv beteendeterapi men också med läkemedel.

 

​Social fobi kännetecknas av en stark rädsla för andras uppmärksamhet och för att reagera på ett sätt som blir generande eller förödmjukande. Exempel på sådana situationer är att träffa främmande människor, svara i telefon, och att tala eller uppträda inför andra. Social fobi debuterar vanligen i tidiga tonåren och har ett livslångt ojämnt förlopp. Fobin är vanligare bland kvinnor än bland män.

Symtom

Symtom som rodnad, hjärtklappning och koncentrationssvårigheter är vanliga. Fobin leder ofta till en överdriven uppmärksamhet på det egna beteendet och ett undvikandebeteende som kraftigt begränsar möjligheterna att fungera i yrkesliv och i samband med andra sociala aktiviteter.

Behandling

Social fobi behandlas i första hand med kognitiv beteendeterapi men också med läkemedel.

Information om tillståndets ofarlighet är avgörande i initialskedet och måste upprepas och förstärkas med självhjälpsmaterial och hänvisning till relevant webb-information. Samtidig depression och/eller missbruk är vanliga komplikationer och bör utredas.

Social fobi kan vara del i andra psykiatriska tillstånd vilket bör utredas.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd