Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Teman Stressreaktion (krisreaktion)

Stressreaktion (krisreaktion)

Symtom vid stress kan ge psykisk och fysisk trötthet och begränsad energi. Behandling av stress- och krisreaktioner består av hjälp till livsstilsförändringar och hjälp att minska yttre belastning för att förebygga allvarlig sjukdom, samt kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykosocialt stöd.

 

​Stress kan ge reaktioner som psykisk och fysisk trötthet och begränsad energi.
Stressproblematik beror ofta på en kombination av olika faktorer och det är därför viktigt att uppmärksamma potentiella riskfaktorer i personens hela livsföring.

Om arbetssituationen är en dominerande stressfaktor bör företagshälsovård och arbetsgivare tidigt kopplas in för översyn av arbetsuppgifter. Konflikter på arbetsplatsen ska uppmärksammas. Fobiska undvikandereaktioner gentemot arbetsplatsen är inte ovanliga och kan behöva hanteras, till exempel med psykoterapeutiska metoder.

Behandling av stress- och krisreaktioner består av hjälp till livsstilsförändringar. Behandlingen kan också bestå av hjälp att minska yttre belastning för att förebygga så att det inte utvecklar sig till en allvarlig sjukdom. Kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykosocialt stöd kan behövas om tillståndet gett sömnstörningar och minnesluckor under en längre tid.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd