Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Teman Tvångssyndrom (OCD)

Tvångssyndrom (OCD)

Tvångssyndrom (OCD) är en psykisk störning som medför tvångstankar och tvångshandlingar. Behandling av tvångssyndrom består av beteendeterapi och/eller läkemedel.

 

Tvångssyndrom eller OCD (Obsessive Compulsive Disorders) som det också kallas, är en psykisk störning som medför tvångstankar och tvångshandlingar. Tecken på att ett barn har tvångssyndrom kan vara sen ankomst till skolan, undvikande i vissa situationer, separationsångest, ängslan och irritabilitet, samt försäkringsbehov om att inget dåligt ska hända och konflikter på grund av ritualer som barnet har ett behov av att skydda.

Trots att den som lider av tvångssyndrom vet att tvångstankarna och -handlingarna inte är rimliga räcker oftast inte viljan för att hålla symtomen borta.

Behandling av tvångssyndrom består av kognitiv beteendeterapi (KBT) och/eller antidepressiva läkemedel.

Lindrig OCD kan behandlas med hjälp av webbinformation och med stöd från närstående. Behandling av allvarligare former av OCD sker inom specialistvården.

OCD debuterar från tioårsåldern. Sannolikt har upp till 0,5 procent av alla barn och ungdomar tvångssyndrom som är så svåra att de behöver behandlas inom hälso- och sjukvården. Hälften av alla vuxna med tvångssyndrom rapporterar att symtomen startade i barn- eller ungdomsåren. Även uppföljningar av barn och ungdomar med OCD visar att drygt hälften har haft kvarstående besvär i vuxen ålder.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd