Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Teman Utmattningssyndrom

Utmattningssyndrom

En person kan få diagnosen utmattningssyndrom efter långvarig stress. Stress är framför allt när en person upplever obalans mellan belastningar som personen utsätts för och de resurser han eller hon har för att hantera dessa.

 

​En person kan få diagnosen utmattningssyndrom efter långvarig stress, om andra tillstånd går att utesluta. Om personen också har en depression blir utmattningssyndrom en tilläggsdiagnos. Tillståndet kan då kallas utmattningsdepression.

Utmattningssyndrom beror ofta på en kombination av stressfaktorer både privat och på arbetsplatsen. Viktigt är att uppmärksamma tänkbara stressfaktorer även utanför arbetet. Stress är framför allt när en person upplever obalans mellan belastningar som personen utsätts för och de resurser han eller hon har för att hantera dessa.

Samma sjukdomsbild kan ses även vid långvarig stress som inte är relaterad till arbetet utan beror på andra typer av långvariga påfrestningar, till exempel långvarig arbetslöshet eller långvariga relationsproblem.

De resurser vi behöver för att hantera ett komplicerat liv syftar till att bygga upp vår motståndskraft. Resurserna är fysisk kondition, sömn, vila, regelbundna matvanor, kunskap och färdigheter. Vi behöver också resurser att skapa en känsla av säkerhet och tillit. Det handlar oftast om en upplevelse av kontroll, stöd från andra och känsla av lämpliga belöningar för ens ansträngningar.

Utmattningssyndrom tycks vara vanliga hos personer med mycket människokontakt, exempelvis personal inom vård, skola, omsorg och mellanchefer på företag. Det rör sig ofta om mycket ambitiösa personer som satsar hårt på sitt arbete.

Utmattningssyndrom är speciellt vanligt hos dem som grundar sin självkänsla i sina arbetsprestationer.

​​

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd