Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Adhd

Idag finns en samsyn om adhd och ett tillräckligt vetenskapligt underlag för att ge fler barn och vuxna en kvalificerad diagnostik och behandling. Flera myndigheter presenterar därför en samordnad satsning för att bredda kunskapsbasen i vård, elevhälsa och social omsorg.

 

Att möta personer med adhd i socialtjänsten

I Socialstyrelsens fyra filmer om bemötande kan du som arbetar inom socialtjänsten få ökad kunskap och förståelse för hur det kan vara att ha adhd.

​Kunskapsstöd om stödinsatser för personer med adhd

Omslagsbild till Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhdStöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd beskriver vad adhd innebär och vilka stödinsatser som kan vara aktuella.

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd

​Behöver du informera om adhd?

Fickbroschyren beskriver kort vad adhd är, hur man ställer diagnos och vilken typ av stöd som kan behövas. Den kan delas ut till personer med adhd och deras anhöriga.

 

Ladda ner Beställ

Lättläst version

Introduktionsfilm om adhd

I filmen möter du psykiater och personer med egen adhd-diagnos som ger övergripande kunskap om vad adhd är, möjliga orsaker och om vad adhd kan innebära för den enskilda personen. Filmen tar även upp hur viktig samverkan är mellan olika verksamheter.

​Broschyrer om utredning och diagnostik av adhd

Utredning och diagnostik av adhd ger en översiktlig beskrivning av utredningen av adhd. Broschyren vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården.

 

Utredning och diagnostik av adhd hos vuxna​​

​Rekommendationer om läkemedelsbehandling av adhd

Omslagsbild till Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxnaLäkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna ger rekommendationer om läkemedelsbehandling vid adhd. Tanken är att rekommendationerna ska bidra till att läkemedelsbehandling av adhd erbjuds utifrån bästa tillgängliga kunskap och på ett jämlikt sätt.

Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna

Vanliga frågor om adhd

Myndigheterna som står bakom Kunskapsguiden svarar gemensamt på de 20 mest vanligt förekommande frågorna om adhd. Några av de vanligaste frågorna handlar om symtom, vilken typ av samsjuklighet som förekommer och om utredning och diagnos.

Frågor och svar på Kunskapsguiden