Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Bemötande i praktiken

Varje möte är unikt och behöver anpassas efter patientens behov och förutsättningar. Genom att öva och reflektera över bemötandefrågor kan er verksamhet utveckla arbetssätt som är inkluderande. Socialstyrelsen har tagit fram fyra filmer som är tänkta att fungera som underlag till diskussioner.

​En god vård ska bland annat kännetecknas av att den är personcentrerad, jämlik och säker. Den ska genomföras i samråd och med respekt för patientens självbestämmande och integritet. En delaktig patient kan lättare medverka till att målen med vård och behandling uppnås och att säkerhetsrisker kan förebyggas.

Varje möte är unikt och behöver anpassas efter patientens behov och förutsättningar. Två experter möts på lika villkor – vårdpersonalen är expert på det kliniska, patienten är expert på sig själv. Centralt i varje möte är att ge patientens unika berättelse utrymme, lyssna och agera på den.

Genom att öva och reflektera över bemötandefrågor kan er verksamhet utveckla arbetssätt som är inkluderande.

Filmer om att mötas i vården

Socialstyrelsen har tagit fram fyra filmer om bemötande i hälso- och sjukvården. Varje dramatisering kan väcka känslor och tankar om hur du i ditt arbete kan ge bästa möjliga stöd i mötet med patienter och deras anhöriga. De illustrerar upplevelser som kan uppstå hos patienter när de möter hälso- och sjukvården. Filmerna ska ses som ett reflektionsunderlag ger inte färdiga lösningar.

Vår förhoppning är att filmerna ska vara ett underlag till givande diskussioner på din arbetsplats. Vi hoppas dessutom att de kan vara till hjälp för dig som i ditt dagliga arbete möter patienter och närstående.

Varje film är 1–2 minuter långa. De är fristående från varandra och kan visas vid ett tillfälle eller vid flera olika tillfällen.

Om du inte kan se och öppna filmerna använd Chrome eller annan webbläsare i stället för Internet Explorer.

Gunilla bokar återbesök

Gunilla fick en stroke för några år sedan. Nu är hon på vårdcentralen och har just träffat sin läkare.

 

​Saras läkarbesök

Sara har ont i magen. Hon har tidigare lämnat blodprover och nu är hon på vårdcentralen där hon just har blivit undersökt.

 

​Davids uppföljning

David är på återbesök för sin diabetes på vårdcentralen.

 

​Birgitta skrivs ut

Birgitta har varit inlagd på en vårdavdelning och nu har hennes dotter Maria kommit dit.

 

Stödmaterial till filmerna

Till filmerna kan du använda dig av två olika stödmaterial: ett presentationsmaterial att använda vid gruppdiskussion och ett diskussionsmaterial med utgångspunkt i de fyra filmerna.

Ett presentationsmaterial att använda vid gruppdiskussion

Till filmerna om bemötande finns ett presentationsmaterial som du kan använda vid gruppdiskussioner. Att mötas i hälso- och sjukvården – Ett presentationsmaterial att använda vid gruppdiskussion kan du ladda ner i PowerPoint-format. Välj "Aktivera externt innehåll för den här sessionen" för att få med filmerna i dokumentet.

Att mötas i hälso- och sjukvården – Ett presentationsmaterial att använda vid gruppdiskussion (ppt)

Ett diskussionsmaterial med utgångspunkt i fyra filmer om bemötande

Till filmerna om bemötande finns ett diskussionsmaterial med utgångspunkt i fyra filmer om bemötande. Att mötas i hälso- och sjukvården – Ett diskussionsmaterial med utgångspunkt i fyra filmer om bemötande kan du ladda ner som pdf.

Att mötas i hälso- och sjukvården – Ett diskussionsmaterial med utgångspunkt i fyra filmer om bemötande (pdf)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Bedömningsmetoder och insatser
Lägesrapporter
Läkemedelsrekommendationer
Meddelandeblad
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar
Socialstyrelsens handböcker
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser