Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Teman Bemötande i hälso- och sjukvården

Bemötande i hälso- och sjukvården

Ett gott bemötande i hälso- och sjukvården är en viktig faktor för att utveckla en jämlik hälsa, vård och omsorg. Under temat hittar du bland annat sex filmer med tillhörande diskussionsmaterial. Fyra av filmerna är dramatiseringar som är tänkta att fungera som underlag till diskussioner om bemötande. De andra två är intervjufilmer som ger olika perspektiv på varför arbetet med bemötande är viktigt och hur man kan arbeta med bemötande.

 

​Bemötande i praktiken
– filmer som underlag till diskussion

Varje möte är unikt och behöver anpassas efter patientens behov och förutsättningar. Genom att öva och reflektera över bemötandefrågor kan er verksamhet utveckla arbetssätt som är inkluderande. Socialstyrelsen har tagit fram fyra filmer som är tänkta att fungera som underlag till diskussioner.

Bemötande i praktiken

Ett presentationsmaterial att använda vid gruppdiskussion

Till filmerna om bemötande finns ett presentationsmaterial som du kan använda vid gruppdiskussioner. Att mötas i hälso- och sjukvården – Ett presentationsmaterial att använda vid gruppdiskussion kan du ladda ner i PowerPoint-format. Välj "Aktivera externt innehåll för den här sessionen" för att få med filmerna i dokumentet.

Ladda ner presentationsmaterial (ppt)

Ett diskussionsmaterial med utgångspunkt i fyra filmer om bemötande

Till filmerna om bemötande finns ett diskussionsmaterial med utgångspunkt i fyra filmer om bemötande. Att mötas i hälso- och sjukvården – Ett diskussionsmaterial med utgångspunkt i fyra filmer om bemötande kan du ladda ner som pdf.

Ladda ner diskussionsmaterial (pdf)

​Intervjufilmer om att arbeta med bemötande

Ett gott bemötande i hälso- och sjukvården är viktigt för att utveckla en jämlik hälsa, vård och omsorg. Socialstyrelsens två filmer med intervjuer ger olika perspektiv på varför arbetet med bemötande är viktigt och hur man kan arbeta med bemötande.

Film – varför är arbetet med bemötande viktigt?

Film – hur kan man arbeta med bemötande?

​Podd om bra bemötande – mer än en trivselfråga

Vad är ett gott bemötande i hälso- och sjukvården och hur kan bemötandet bidra till att utveckla en mer jämlik hälsa, vård och omsorg? Ett bra bemötande är mer än en trivselfråga – det handlar även om kvalitet, om att bygga tillit och att patienten blir mottaglig för att ta emot vård. Lyssna på avsnitt # 27.

Podden Om bra bemötande – mer än en trivselfråga på Socialstyrelsens webbplats

Omslag Att mötas i hälso- och sjukvårdUtbildningsmaterial för reflektion om bemötande och jämlika villkor 

Utbildningsmaterialet Att mötas i hälso- och sjukvård är till för att stödja personal i hälso- och sjukvården att arbeta systematiskt med bemötande och jämlik vård.

Att mötas i hälso- och sjukvård på Socialstyrelsens webbplats