Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Teman Bemötande i socialtjänsten

Bemötande i socialtjänsten

Ett gott bemötande har avgörande betydelse för socialtjänstens kvalitet. Kontakten och dialogen med personer som söker stöd hos socialtjänsten ska bygga på respekt för människors lika värde, individens självbestämmande och integritet. Mötet mellan personalen och enskilda personer är avgörande för att skapa en förtroendefull relation.

 

​Film om bemötande av personer med adhd

Filmen illustrerar de krav som ställs i kontakten med myndigheter och som innebär särskilda svårigheter för personer med adhd, exempelvis i samband med att man söker ekonomiskt bistånd, som att fylla i blanketter och passa tider. Filmen är cirka 10 minuter lång.

Om du inte kan se och öppna filmen använd Chrome eller annan webbläsare i stället för Internet Explorer.

Fler filmer och information om bemötande av personer med adhd

​I bemötandet tar framtiden form – romsk inkludering

Utbildningsmaterialet handlar om bemötande och inkluderande arbetssätt. Genom texter och reflektion ska materialet vara ett stöd för socialtjänstens personal i arbetet med romsk inkludering och främja utvecklingen av ett jämlikt samhälle. Det utgår från regeringens strategi för romsk inkludering.

​I bemötandet tar framtiden form – romsk inkludering

Vägar till ökad delaktighet – kunskapsstöd för socialtjänsten om arbete med stöd och service enligt LSS

Vägar till ökad delaktighet ger socialtjänsten stöd för ett systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete utifrån den enskildes tillfälle, förmåga och vilja till delaktighet.

Vägar till ökad delaktighet – kunskapsstöd för socialtjänsten om arbete med stöd och service enligt LSS