Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Teman Dyslexi (Läs- och skrivsvårigheter)

Dyslexi (läs- och skrivsvårigheter)

Dyslexi innebär att man har svårt att läsa, stava och förstå en skriven text. Det är vanligt att man läser hackigt och kastar om ord när man skriver. Dyslexi har ingenting med intelligens att göra.

 

​Ett vanligt tecken på dyslexi är att man läser långsamt och kastar om bokstäver och siffror när man läser och skriver. Det kan även innebära att man utelämnar ändelser och böjningar i ord.

Om man har dyslexi har vissa funktioner i hjärnan som styr språket inte utvecklats som de ska men det har inte med intelligens att göra. Man räknar med att upp till 8 procent av befolkningen har dyslexi.

Dyslexi är ofta ärftligt och är något vanligare hos män än hos kvinnor. Dyslexin kan yttra sig olika från person till person. Oftast upptäcks besvären i tidig ålder när barnet ska börja läsa och skriva.

Man kan inte helt bli av med sina besvär men de flesta kan minska sina problem med olika hjälpmedel som till exempel en dator med rättstavningsprogram eller ljudböcker.

Om man har dyslexi är det vanligt att man

  • läser långsamt och lätt hakar upp sig på orden
  • läser snabbt och fel
  • utelämnar ord eller spegelvänder ord eller bokstäver
  • skriver otydligt och kastar om ord eller utelämnar bokstäver
  • läser samma text om och om igen men har svårt att förstå texten
  • hoppar över prickar över bokstäver eller stor bokstav i början av meningar när man skriver trots att man kan skrivreglerna.

Stöd vid dyslexi

Dyslexi går inte att bota men hjälpmedel kan minska besvären i det dagliga livet och hjälpa personer med dyslexi träna läsning och skrivning efter de personliga förutsättningarna. Dyslexi kan se olika ut från peson till person och därför är det viktigt att stödet och hjälpen blir individuell.
En dator kan vara ett bra hjälpmedel. De flesta datorer idag har rättstavningsprogram och inbyggda ordböcker som snabbt rättar när man stavat fel.
Talsyntes är konstgjort tal som läser upp det som står på skärmen. Att använda sig av linjal när man läser kan göra det lättare att följa raderna. Talböcker kan öka förmågan att läsa ytterligare. Andra hjälpmedel kan vara att använda en bandspelare eller diktafon istället för minneslappar.

Barn kan behöva hjälpmedel i skolundervisningen

Barn i förskole- och skolålder kan ha ett ordfattigt språk och svårt att tala rent. Det är också vanligt att man har svårt att minnas alfabetet eller veckans dagar i rätt följd. Om man misstänker att ett barn har dyslexi bör en logoped eller speciallärare göra en dyslexiutredning. Man kan också ta kontakt med barnets lärare eller kurator på skolan. Det kan bli aktuellt med en individuell studieplan och olika hjälpmedel.
En vuxen person med misstänkt dyslexi kan kontakta vårdcentralen för vidare undersökning och utredning.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd