Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Teman Evidensbaserade metoder Evidensbaserade metoder – databaser för socialt arbete

Evidensbaserade metoder – databaser för socialt arbete

Metodguiden för socialt arbete är en webbaserad informationstjänst om det vetenskapliga kunskapsunderlaget för åtgärder och bedömningsmetoder som är eller kan bli aktuella för socialt arbete i Sverige. The Campbell Library är en databas med systematiska översikter inom områdena socialt arbete, kriminalvård och utbildning.

Metodguiden för socialt arbete och The Campbell Library är två olika databaser för socialt arbete.

Metodguiden för socialt arbete

Socialstyrelsens metodguide är en webbaserad informationstjänst om det vetenskapliga kunskapsunderlaget för åtgärder och bedömningsmetoder som är eller kan bli aktuella för socialt arbete i Sverige.
Metodguiden knyter an till Socialstyrelsens övergripande uppdrag om att stödja socialt arbete att bli evidensbaserat. Syftet är att presentera vad som fungerar bättre respektive sämre. Syftet är också att göra den vetenskapliga informationen förståelig och tillgänglig för Socialstyrelsens målgrupper.
Metodguiden har inte som syfte att rekommendera vissa åtgärder eller bedömningsinstrument framför andra.
Metodguiden ska vara ett stöd vid beslutsfattande om vilka åtgärder och standardiserade bedömningsinstrument som ska införas eller börja användas. Ett standardiserat bedömningsinstrument är ett formulär med i förväg fastställda frågor och svarsalternativ i form av numerär eller verbal skala. Kan vara intervjuformulär, skattningsformulär, självskattning eller observationsformulär.
Det är viktigt att vara medveten om att resultat från forskning som presenteras handlar om grupper av individer. Vid beslut i enskilda ärenden ska annan information och kunskap vägas in.

The Campbell Library

Campbell Collaborations är ett internationellt nätverk av forskare och praktiker som gör systematiska översikter inom områdena socialt arbete, kriminalvård och utbildning. De systematiska översikterna går att hitta i databasen the Campbell Library.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Bedömningsmetoder och insatser
Lägesrapporter
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman