Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Folkhälsa

Folkhälsan i Sverige har förbättrats under de senaste decennierna och många hälsoproblem har minskat över tid. Stressrelaterade besvär som psykisk ohälsa och värk har däremot blivit vanligare. Fler människor upplever sitt arbete som stressigt och psykiskt ansträngande. Psykisk ohälsa ökar även bland ungdomar och är särskilt vanligt bland yngre kvinnor.

 

​Folkhälsan i Sverige har förbättrats under de senaste decennierna och många hälsoproblem har minskat över tid. Utvecklingen avspeglar sig i att medellivslängden ökar. Idag är den ungefär 83 år för kvinnor och 79 år för män.

Sjukdomsbördan i Sverige domineras av fyra sjukdomsgrupper:

  • hjärt- och kärlsjukdomar
  • psykiska sjukdomar
  • cancersjukdomar
  • skador.

Dessa fyra grupper svarar tillsammans för 70 procent av den totala svenska sjukdomsbördan. Den enskilt största sjukdomsgruppen hos män är hjärt- och kärlsjukdomar och hos kvinnor psykiska sjukdomar.

Stressrelaterade besvär har blivit vanligare

Stress kan leda till psykisk ohälsa och värk. Stressrelaterade besvär som ängslan, oro och ångest, sömnbesvär, ständig trötthet och nack- eller skuldervärk har blivit vanligare. Dessa besvär drabbar kvinnor i större utsträckning än män.

Bland de förvärvsarbetande har det blivit vanligare att man upplever sitt arbete som stressigt och psykiskt ansträngande.

Psykisk ohälsa ökar bland unga

Psykisk ohälsa ökar bland ungdomar och är särskilt vanligt bland yngre kvinnor. Alkoholkonsumtionen har minskat men riskabla alkoholvanor är vanligare än i andra åldersgrupper.

Även narkotikabruket är betydligt högre bland unga än hos resten av befolkningen, och särskilt bland unga män.

Samsjuklighet vanligt bland personer med missbruk och beroende

Samsjuklighet mellan psykisk sjukdom och missbruk eller beroende av alkohol och narkotika är vanligt. Bland personer som söker hjälp för missbruk eller beroende har ungefär en tredjedel också en ångestsjukdom och ännu fler en depression.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Bedömningsmetoder och insatser
Lägesrapporter
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser

​Folkhälsodata

Folkhälsodata innehåller statistik om hälsans bestämningsfaktorer och hälsoutfall och ger användaren möjlighet att göra uttag för egen bearbetning. I vissa fall finns även fördefinierade diagram och tabeller.

Folkhälsodata på Folkhälsomyndighetens webbplats