Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Teman Folkhälsa Missbruk och beroende av alkohol och narkotika

Missbruk och beroende av alkohol och narkotika

Samsjuklighet mellan psykisk sjukdom och missbruk eller beroende av alkohol och narkotika är vanligt. Bland personer som söker hjälp för missbruk eller beroende har ungefär en tredjedel också ett ångestsyndrom och ännu fler en depression.

​Den totala alkoholkonsumtionen minskade 2004–2009 men är fortfarande totalt sett högre än i början av 1990-talet. Det är med svenska mått mätt en historiskt sett hög konsumtionsnivå. Trots det är Sverige ett av de länder som har lägst alkoholkonsumtion i Europa.

Människors alkoholkonsumtion förändras under livscykeln och i alla åldrar
dricker män mer alkohol än kvinnor. Män konsumerar mer än dubbelt så mycket alkohol som kvinnor. För både kvinnor och män minskar konsumtionen med stigande ålder.

Färre testar narkotika idag än för tio år sedan. I den vuxna befolkningen är det dubbelt så vanligt att män använder narkotika som att kvinnor gör det. Allt fler får vård för narkotikarelaterade diagnoser, och även antalet dödsfall relaterade till narkotika ökar.

Samsjuklighet vanligt bland personer med missbruk och beroende

Samsjuklighet mellan psykisk sjukdom och missbruk eller beroende av alkohol och narkotika är vanligt förekommande.

Bland personer som söker hjälp för missbruk eller beroende har ungefär en tredjedel också en ångestsyndrom och ännu fler en depression. Siffrorna anges vara högre för individer med narkotikamissbruk än med alkoholmissbruk.

Det omvända gäller också. Personer som har alkohol- eller narkotikaproblem har en klart ökad risk för psykiska sjukdomar och personlighetsstörningar. Bland de som missbrukar eller är beroende har mer än dubbelt så många jämfört med befolkningen i övrigt någon gång under livet haft en psykiatrisk diagnos.

Om en person har både en psykiatrisk diagnos och ett missbruk samtidigt är det troligt att problemen förstärker varandra så att de upplevs som svårare än om de förekommit var för sig.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Bedömningsmetoder och insatser
Lägesrapporter
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser