Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Ungdomars hälsa

Psykisk ohälsa ökar bland ungdomar och är särskilt vanligt bland yngre kvinnor. Alkoholkonsumtionen har minskat men riskabla alkoholvanor är vanligare än i andra åldersgrupper. Även narkotikabruket är betydligt högre bland unga än hos resten av befolkningen, och särskilt bland unga män.

​Psykisk ohälsa har ökat bland ungdomar sedan början av 1990-talet och är särskilt vanligt bland yngre kvinnor. Den psykiska ohälsan ökar i samtliga ungdomsgrupper oavsett födelseland, familjeförhållanden, föräldrarnas socioekonomiska grupp, arbetsmarknadsstatus och anställningsförhållanden. Utvecklingen är densamma i såväl glesbygden som i städerna.

Ängslan, oro och ångest har ökat bland ungdomar

Ängslan, oro och ångest är vanligt bland ungdomar. Många av dessa unga lider även av nedstämdhet, sömnbesvär eller nack- eller skuldervärk. Det är också vanligare att de som känner ängslan, oro eller ångest också röker och är fysiskt inaktiva. Sedan mitten av 1980-talet har ängslan, oro och ångest ökat bland ungdomar.

Andelen unga som vårdas på sjukhus för psykiska sjukdomar har ökat sedan andra halvan av 1990-talet. Framför allt är det vård för depressioner och ångest som har blivit vanligare och det är betydligt fler unga kvinnor än unga män som får sjukhusvård för depression och ångest.

Självmord bland ungdomar har varken ökat eller minskat under de senaste 15 åren. Dubbelt så många unga män som kvinnor begår självmord. Självmordsförsöken har däremot ökat bland ungdomar och är tre gånger så vanligt bland unga kvinnor som bland unga män.

Alkoholkonsumtionen och narkotikaanvändningen minskar

Andelen ungdomar som dricker alkohol har minskat kontinuerligt sedan början av 1970-talet. Den totala alkoholkonsumtionen däremot ökade bland unga under 1990-talet men har sedan mitten av 2000-talet minskat. Ungdomar och unga vuxna dricker mer alkohol än andra åldersgrupper och unga män dricker mer än unga kvinnor.

Riskabla alkoholvanor minskar bland ungdomar och unga vuxna men är betydligt vanligare än i andra åldersgrupper. Fler unga män än unga kvinnor har riskabla alkoholvanor.

Antalet ungdomar och unga vuxna som provar narkotika har minskat de senaste tio åren. Narkotikabruket är betydligt högre bland unga än hos resten av befolkningen, särskilt bland unga män. Det är också fler unga män än unga kvinnor som vårdas eller dör på grund av narkotikamissbruk.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Bedömningsmetoder och insatser
Lägesrapporter
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser