Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Teman Läkemedelsbehandling

Läkemedelsbehandling

Det finns olika läkemedelsbehandling för olika typer av psykisk ohälsa. Behandlingen anpassas alltid till ohälsotillståndet och till individen. Läkemedelsbehandling är vanligast vid medelsvår till svår depression, ångestsyndrom och vid schizofreni och psykoser.

 

Läkemedelsboken

Läkemedelsboken innehåller producentoberoende information om läkemedelsbehandling vid vanliga sjukdomstillstånd.

Läkemedelsboken

​Det finns många olika sorters läkemedelsbehandling beroende på typ av psykisk ohälsa. Lite förenklat kan man säga att läkemedelsbehandling brukar användas vid allvarligare former av psykisk ohälsa medan psykologiska behandlingsmetoder brukar vara tillräckligt vid lindrigare former av psykisk ohälsa.

Det är vanligt att använda läkemedelsbehandling vid schizofreni och psykoser samt vid olika ångestsyndrom och svårare depressioner. Det är läkare som ordinerar en läkemedelsbehandling.

Beslut om subvention av läkemedel

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, prövar och fattar beslut om vilka läkemedel som ska vara subventionerade och ingå i högkostnadsskyddet.

Läkemedelsupplysningen – en upplysningstjänst för allmänheten

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om mediciner – hur de fungerar, hur du ska ta dem och förvara dem. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.
Telefonnummer: 0771-46 70 10
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Bedömningsmetoder och insatser
Beslut om subvention av läkemedel
Lägesrapporter
Läkemedelsrekommendationer
Meddelandeblad
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Nationella Kvalitetsregister
Nationella riktlinjer
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser

Biverkningsrapportering – ett utbildningsmaterial för självstudier

Utbildningsmaterialet är framtaget av Läkemedelsverket i samarbete med Regionala Centra i Umeå, Stockholm, Linköping och Göteborg.

Rapportera biverkningar
Du kan rapportera biverkningar av läkemedel och naturläkemedel till Läkemedelsverket elektroniskt.