Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Teman Levnadsvanor Ohälsosamma matvanor

Ohälsosamma matvanor

För vissa grupper är ohälsosamma matvanor mer riskfyllda än för andra, och för dessa är det särskilt angeläget med stöd för att äta mer hälsosamt. Exempel på sådana högriskgrupper är personer med övervikt, högt blodtryck eller diabetes och personer som har haft en hjärtinfarkt.

​För vissa grupper är ohälsosamma matvanor mer riskfyllda än för andra, och för dessa är det särskilt angeläget med stöd för att äta mer hälsosamt. Exempel på sådana högriskgrupper är personer med övervikt, högt blodtryck, blodfettsrubbningar, depression eller ångest, schizofreni eller diabetes och personer som har haft en hjärtinfarkt.

Ohälsosamma matvanor definieras med hjälp av ett kostindex som Socialstyrelsen tagit fram under arbetet med riktlinjerna. Indexet bygger på konsumtion av frukt, grönsaker, fisk och så kallad utrymmesmat, till exempel godis, chips, kaffebröd och läsk. Utifrån definitionen har cirka 20 procent av befolkningen ohälsosamma matvanor.

Hälso- och sjukvården bör erbjuda kvalificerat rådgivande samtal till patienter
med ohälsosamma matvanor.

​Webbutbildning om samtal och råd om bra matvanor

Samtal och råd om bra matvanor är en webbutbildning för hälso- och sjukvårdspersonal om att stödja patienter att förändra sina matvanor. Utbildningen ger dig bland annat teoretiska kunskaper för att kunna ge råd om bra matvanor, för att identifiera vem som behöver stöd och grundläggande kunskaper om det kvalificerat rådgivande samtalet. Utbildningen är framtagen av Socialstyrelsen och Livsmedelsverket.

 

Mer om webbutbildningen

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Lägesrapporter
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Nationella riktlinjer
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser