Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Teman Levnadsvanor Riskbruk av alkohol

Riskbruk av alkohol

För vissa grupper är riskbruk av alkohol mer riskfyllt än för andra, och för dem är det särskilt angeläget med stöd för att minska alkoholkonsumtionen. Exempel på sådana grupper är personer med blodfettsrubbningar, leverpåverkan och schizofreni.

​För vissa grupper är riskbruk av alkohol mer riskfyllt än för andra, och för dem är det särskilt angeläget med stöd för att minska alkoholkonsumtionen. Exempel på sådana grupper är personer med blodfettsrubbningar, övervikt eller fetma, leverpåverkan, schizofreni och ångest eller depression.

Med en hög genomsnittlig konsumtion avses en alkoholkonsumtion som överstiger 14 standardglas per vecka för män och 9 standardglas för kvinnor. Med intensivkonsumtion avses en alkoholkonsumtion av fem standardglas eller fler vid ett och samma tillfälle för män och fyra standardglas eller fler för kvinnor. Ett standardglas är ett mått som motsvarar exempelvis 33 cl starköl, 12–15 cl vin eller knappt 4 cl sprit.

På individnivå kan känsligheten för alkohol variera och det kan ibland vara lämpligt att ge stöd till patienter med lägre konsumtionsnivåer att minska sin alkoholkonsumtion.

Bland personer med en alkoholkonsumtion som normalt motsvarar riskbruk kan det också finnas de som har utvecklat ett missbruk eller beroende. Dessa personer omfattas inte av rekommendationerna utan bör erbjudas behandling enligt riktlinjer för dessa diagnoser.

Hälso- och sjukvården bör erbjuda rådgivande samtal till patienter som har ett riskbruk av alkohol. Med riskbruk av alkohol avses en hög genomsnittlig konsumtion av alkohol eller intensivkonsumtion av alkohol minst en gång i månaden.

Rådgivande samtal om alkohol – fyra filmer

Socialstyrelsens filmer om rådgivande samtal om alkohol riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar med att stödja patienter med riskabla alkoholvanor att dricka mindra. De innehåller även frågor för reflektion och diskussion.​
Kan du inte se filmerna, prova en annan webbläsare.

Avsnitt 1: Engagera och skapa ett samarbetsklimat (ca 3 min.)

 

 

​Avsnitt 2: Fokusera på alkoholvanorna (ca 4 min.)

 

 

​Avsnitt 3: Framkalla förändringsprat (ca 3 min.)

 

 

Film 4: Locka fram åtaganden och handlingsplan (ca 2 min.)

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Lägesrapporter
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Nationella riktlinjer
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser