Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Teman Levnadsvanor

Levnadsvanor

Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor står för en stor del av den samlade sjukdomsbördan i Sverige. Hälso- och sjukvården behöver informera om samband mellan levnadsvanor och hälsoproblem och ge råd och stöd till patienter som behöver ändra ohälsosamma levnadsvanor.

 

​Enkla råd – två filmer om att samtala om rökning

Socialstyrelsen har tagit fram två nya filmer om att samtala om rökning. Filmerna tar upp Enkla råd – en enkel modell i fem steg för att samtala med patienter om rökning. De illustrerar två olika scenarier, ett där patienten vill sluta röka och ett scenario där patienten inte vill sluta röka.

Mer om filmerna

​Webbutbildning om samtal och råd om bra matvanor

Samtal och råd om bra matvanor är en webbutbildning för hälso- och sjukvårdspersonal om att stödja patienter att förändra sina matvanor. Sedan mars 2016 finns en uppdaterad och omarbetad version. Den innehåller fakta, filmatiserade patientfall och övningar. Utbildningen är framtagen av Socialstyrelsen och Livsmedelsverket.

Mer om webbutbildningen

Lyssna på podd om förebyggande arbete och hälsosamtal

Poddavsnitt ​40: Allt fler drabbas av kroniska sjukdomar. Hur kan vården arbeta hälsofrämjande för att förebygga dessa sjukdomar och vilka metoder är effektiva? Lyssna på Malin Skogström, primärvårdsläkare i Skåne, Mats Hellstrand, metodutvecklare i landstinget i Västmanland och Ingrid Schmidt, utredare och projektledare vid Socialstyrelsen.

På djupet

Omslag Rådgivande samtal om alkoholRådgivande samtal om alkohol

Foldern är en guide om hur hälso- och sjukvården kan stödja patienter med riskabla alkoholvanor att dricka mindre genom att erbjuda rådgivande samtal. Den är tänkt att underlätta för hälso- och sjukvården att tillämpa rekommendationen.

Rådgivande samtal om alkohol

Omslag till Enkla råd om bra matvanor

Enkla råd för bra matvanor

Enkla råd för bra matvanor är en guide till hälso- och sjukvårdspersonal om hur man kan stödja patienter att få mer hälsosamma matvanor. Enkla råd är korta och standardiserade råd som oftast tar mindre än fem minuter att ge.

Enkla råd för bra matvanor