Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Schizofreni

Schizofreni är en psykisk sjukdom som ofta får både psykiska, sociala och somatiska konsekvenser. Sjukdomen innebär perioder av symtom som vanföreställningar, hallucinationer och inåtvändhet. Personer med schizofreni kan få kognitiva funktionsnedsättningar som svårigheter med minne, uppmärksamhet och planering.

 

​Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Omslagsbild Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd
Socialstyrelsens nationella riktlinjerna för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd syftar till att stödja dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas inom vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

​Behandling och stöd

Medicinering är en viktig del av behandlingen vid schizofreni men ofta behöver den enskilde också psykosociala insatser för att klara livet med sjukdomen.  Syftet med insatserna är att minska symtomen och höja livskvaliteten. De ska också bidra till att boende, arbete och relationer fungerar bättre.

Läs mer om behandling och stöd