Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Teman Välfärdsteknik

Välfärdsteknik

Välfärdsteknik är digital teknik som gör att en person som löper risk att få en funktionsnedsättning kan behålla eller öka sin trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet.

 

​Etik och integritet vid införande av välfärdsteknik

Utbildningen Etik och integritet vid införande av välfärdsteknik ger kunskap för diskussioner och arbete kring etik och integritet. Den är en fristående fortsättning på utbildningen E-hälsa och välfärdsteknik i socialtjänsten.

Till utbildningen

Om du inte kan se filmen använd Chrome eller en annan webbläsare.

Webbutbildning i e-hälsa

Webbutbildning i e-hälsa och välfärdsteknik i socialtjänsten ska ge dig som arbetar inom socialtjänsten ökad kunskap om vad e-hälsa och välfärdsteknik är på en övergripande nivå.

Webbutbildning i e-hälsa

Frågor och svar om välfärdsteknik

På Socialstyrelsens webbplats hittar du svar på frågor om välfärdsteknik. 

Informationen vänder sig till dig som arbetar i vården och omsorgen av vuxna personer med insatser enligt HSL, SoL och LSS.

Frågor och svar om välfärdsteknik på Socialstyrelsens webbplats

Logga På djupetLyssna på podd om den digitala socialarbetaren

Poddavsnitt 21: Hur kan ny teknik effektivisera socialtjänstens arbete utan att det viktiga personliga mötet rationaliseras bort? Vilka e-tjänster ökar tillgängligheten för brukaren och till och med förbättrar samtalet med handläggaren? Lyssna på poddavsnittet om den digitala socialarbetaren, med Dick Lindberg och Evamaria Nerell från Socialstyrelsen och Kalle Pettersson, kvalitets- och utvecklingschef på socialtjänsten i Helsingborg.

På djupet – en podd från Socialstyrelsen

Lyssna på podd om välfärdsteknik och personer med nedsatt beslutsförmåga

Poddavsnitt 4: Vad är välfärdsteknik och hur kan det användas i vården och omsorgen för personer med nedsatt beslutsförmåga? Lyssna på våra experter Sara Lundgren och Anders Bergh. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen.

På djupet – en podd från Socialstyrelsen