Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Våld Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Barn som far illa eller riskerar att fara illa – reviderad version 2014

Barn som far illa eller riskerar att fara illa – reviderad version 2014

Vägledningen Barn som far illa eller riskerar att fara illa ska stödja hälso- och sjukvården och tandvården att identifiera barn som far illa eller riskerar att fara illa och att göra anmälan till socialnämnden. Vägledningen är utgiven av Socialstyrelsen.

Både hälso- och sjukvården och tandvården är skyldiga enligt socialtjänstlagen, SoL, att genast anmäla till socialnämnden när verksamheten får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.

Trots skyldigheten att anmäla till socialnämnden visar undersökningar att hälso- och sjukvården och tandvården underrapporterar. Socialtjänsten får inte alltid kännedom om barn som far illa och därför får dessa barn inte alltid det stöd eller skydd som de behöver från samhället.

Barn kan fara illa genom till exempel fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar, fysisk eller psykisk försummelse, allvarliga relationsproblem i förhållande till sin familj eller ett självdestruktivt beteende.

Vägledningen Barn som far illa eller riskerar att fara illa ska stödja hälso- och sjukvården och tandvården att

  • identifiera barn som far illa eller riskerar att fara illa
  • fullgöra den lagstadgade anmälningsskyldigheten till socialnämnden.

Vägledningen tar även upp skyldigheten att samverka i frågor som rör dessa barn.

Barn som far illa eller riskerar att fara illa – en vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar är utgiven av Socialstyrelsen.

Barn som far illa eller riskerar att fara illa på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?