Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Våld Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Kvinnlig könsstympning – ett stöd för hälso- och sjukvårdens arbete

Kvinnlig könsstympning – ett stöd för hälso- och sjukvårdens arbete

Kvinnlig könsstympning - ett stöd för hälso-och sjukvårdens arbete är framtaget av Socialstyrelsen och vänder sig i första hand till legitimerad personal som möter flickor och kvinnor som är eller riskerar att bli könsstympade. Innehållet bygger på bästa tillgängliga kunskap om bemötande, vård och preventivt arbete.

Socialstyrelsen vill genom det här materialet bidra till att öka kompetensen kring könsstympning av flickor och kvinnor hos personal inom hälso- och sjukvården. Materialet riktar sig i första hand till legitimerad personal som i sitt arbete möter flickor och kvinnor som är könsstympade, eller flickor som kanske riskerar att bli utsatta för könsstympning, till exempel inom mödrahälsovården, barnahälsovården, förlossningsvården, kvinnosjukvården, elevhälsan och ungdomsmottagningen. Det vänder sig också till personer som arbetar med ledning och styrning av hälso- och sjukvården i landsting och regioner. Även personal inom exempelvis socialtjänsten och skolan kan ha nytta av delar av materialet.

Innehållet bygger på bästa tillgängliga kunskap om bemötande, vård och preventivt arbete. På de områden där det saknas vetenskapligt underlag bygger materialet på beprövad klinisk erfarenhet.

Kvinnlig könsstympning - ett stöd för hälso-och sjukvårdens arbete är framtaget av Socialstyrelsen.

Kvinnlig könsstympning - ett stöd för hälso-och sjukvårdens arbete på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?