Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Våld Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Till dig som är skyldig att anmäla oro för barn – information för dig som är anmälningsskyldig enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen

Till dig som är skyldig att anmäla oro för barn – information för dig som är anmälningsskyldig enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen

Folder som är tänkt att beställas och delas ut till personal som är anmälningsskyldig enligt 14 kap 1 § socialtjänstlagen. Den tar upp varför man ska anmäla, hur det går till och vilken återkoppling det går att få från socialtjänsten. Foldern är utgiven av Socialstyrelsen.

​Folder med information för dig som är anmälningsskyldig enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen om

  • varför anmälningar behövs 
  • vad, när och hur du ska anmäla 
  • dina möjligheter att få återkoppling från socialtjänsten.

Informationen i foldern bygger på bestämmelser i 14 kap. socialtjänstlagen och Justitieombudsmannens beslut i ärenden om anmälningar. Den är utgiven av Socialstyrelsen.

Foldern på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?