Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Våld Teman Barnäktenskap

Barnäktenskap

I Sverige räknas alla under 18 år som barn. Barn kan civilrättsligt inte vara gifta i Sverige, men barn som kommer till Sverige kan ha gift sig utomlands och betraktas, av sig själva och/eller av närstående, som gifta. Utländska barnäktenskap erkänns inte i Sverige från 1 januari 2019. Undantag kan göras endast om båda parterna är vuxna och det föreligger synnerliga skäl att erkänna äktenskapet. Inga undantag kan göras om någon av parterna fortfarande är under 18 år då erkännandet ska prövas. Socialtjänsten har samma ansvar och beslutanderätt för alla barn, det gäller även om barnet uppges vara gift. Om vårdnadshavaren inte finns i Sverige ska barnet räknas om ensamkommande.

 

​Barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta - vägledning för socialtjänsten

Socialstyrelsen har tagit fram en vägledning som stöd för socialtjänstens arbete med personer under 18 år som kommer till Sverige och är eller uppges vara gifta. Den innehåller bland annat information om:

- socialtjänstens ansvar

- risker med barnäktenskaprisker med barnäktenskap

- hur lagar och regler ska tolkas

- socialtjänstens ansvar när samtycke till insatser saknas.

Barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta - vägledning för socialtjänsten på Socialstyrelsens webbplats (pdf)

Barn och unga i socialtjänsten/ Barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta -samlad information på Socialstyrelsens webbplats 

Podd om barnäktenskap

Barnäktenskap är förbjudet i Sverige, ändå finns det minst 130 barn som har kommit hit och som uppger att de är gifta. Vilket regelverk gäller? Vilka är riskerna för barnen? Och hur kan socialtjänsten hantera de här komplexa frågorna?

Lyssna på poddavsnitt #45 av Socialstyrelsens podd På djupet.

 

Webbplats för barn som uppges vara gifta

Barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta behöver få information om sina rättigheter, vad som gäller i Sverige och var de kan få stöd och hjälp. På webbsidan kollpasoc/barnaktenskap finns information anpassad till barn. Ingångssidan kan skrivas ut och ges till barnet i samband med ett möte. Materialet kommer inom kort att översättas till relevanta språk.

Kollpasoc/barnaktenskap 

Hedersförtryck.se

Hedersförtryck.se drivs av Länsstyrelsen Östergötland och är en webbplats för alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med olika former av hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsen Östergötland arbetar på uppdrag av regeringen mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer, till exempel barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.

Hedersförtryck.se

​Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel - NMT 

Misstänker du människohandel?

Ring 020-390 000

NMTs webbplats hittar både du som är yrkesverksam och du som arbetar ideellt råd och vägledning.

NMT leds av Jämställdhetsmyndigheten i samverkan med Polisen, Migrationsverket och Åklagarmyndigheten. 

NMT Sverige

 

​Seminarium: Barnäktenskap – hur kan socialtjänsten skydda?

Socialtjänsten har ett ansvar att stödja och skydda både barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta och barn som lever i Sverige och riskerar att giftas bort. Majoriteten av dessa barn är flickor. Arbetet ställer höga krav på socialtjänsten. Deras möjligheter att hjälpa barnen förbättras om det finns andra vuxna i barnets närhet som agerar och kan samarbeta med socialtjänsten.

Socialstyrelsen höll den 27 september 2018 ett frukostseminarium om hur socialtjänsten med stöd av skolan och andra aktörer kan upptäcka, stödja och skydda barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta.
Se seminariet på Socialstyrelsens webbplats

Seminarium: Barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta

Våren 2018 gav Socialstyrelsen ut en uppmärksammad broschyr kring barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta. Broschyren drogs in efter kritik , men vad var anledningen till att Socialstyrelsen gjorde broschyren?
I ett seminarium under Barnrättsdagarna i Örebro april 2018 berättade Petra Rinman, Tina Trygg och Katrin Westlund från Socialstyrelsen mer om detta. Seminariet spelades in av UR Samtiden.

Se seminariet på URplay

 

Ensamkommande barn och unga – Handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter

Handboken ger svar på frågor som uppkommer i socialtjänstens handläggning av ärenden som rör ensamkommande asylsökande barn och unga.

​Om barnäktenskap – lagar och regler i Sverige

Informationsblad riktat till vuxna om regelverket kring barnäktenskap och barns rättigheter i Sverige. Informationsbladet kan skrivas ut. Materialet kommer inom kort att översättas till relevanta språk.

Om barnäktenskap - lagar och regler i Sverige på Socialstyrelsens webbplats (pdf)

About child marriage - laws and rules in Sweden. The National Board of health and welfare Sweden. (pdf)

​Analys av socialtjänstens arbete med gifta barn

Socialstyrelsen har analyserat socialtjänstens arbete med barn som kommut till Sverige och uppges vara gifta.

Barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta - analys av socialtjänstens arbete