Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Behandling

En flicka eller kvinna som är könsstympad bör erbjudas en fortsatt vårdkontakt för eventuell utredning, åtgärder, stöd och råd. Hon behöver också få information om vart hon kan vända sig med frågor eller besvär relaterade till könsstympning.

Vilken vård som ska ges regleras i lagen om hälso-och sjukvård åt asylsökande med flera och i lagen om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

Läs mer om vård som inte kan anstå på Socialstyrelsens webbplats (pdf)

Lag 2013:407 om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd

Sexuell rådgivning

Sexuell lust är en komplicerad sammanvävning av kroppsliga, sociala och kulturella omständigheter och erfarenheter. Avsaknad av lust måste förstås i relation till exempelvis erfarenheter av övergrepp, sjukdom och stress. När en flicka eller kvinna som utsatts för könsstympning söker hjälp för bristande lust kan det vara en utmaning att kunna ge adekvat stöd.  Information om hur klitoris kan stimuleras och psykosexuell rådgivning till både kvinnan och hennes partner kan vara viktig.

Kirurgiska åtgärder

För att minimera besvär och öka livskvaliteten efter tidigare könsstympning kan kirurgiska åtgärder behövas. Samverkan mellan gynekolog, urolog och plastikkirurg är önskvärd.

Öppningsoperation

Komplikationer och långvariga besvär hos kvinnor som blivit utsatta för infibulation (faraonisk könsstympning) kan lindras av en öppningsoperation (defibulering). Ingreppet sker i narkos eller med spinalbedövning.
Innan operation är det viktigt att ta reda på kvinnans egna önskemål och förväntningar. Informera om hur ingreppet går till. Om patienten accepterar kan det ibland vara lättare att förklara med hjälp av bilder eller en spegel i samband med undersökningen. Begreppet ”öppning” kan uppfattas negativt av en del kvinnor eftersom det skapar en bild av exponerat underliv.
Öppningsoperation kan ske även under graviditet och förlossning. Redan under graviditeten är det därför viktigt att kunna ge kvinnan adekvat information. Då kan exempelvis en öppningsoperation göras i ett lugnt skede.

Öppningsoperation barn och unga

En sammanvägning av fysiska, psykiska och sociala komplikationer hos ett barn som är könsstympad med infibulation bör vägas mot riskerna med en kirurgisk åtgärd. Samtycke från barnet/den unga krävs, och i vissa fall vårdnadshavarnas, beroende på barnets ålder och mognad.

Klitorisrekonstruktion

Rekonstruktion av klitoris kan leda till minskad smärta och bättre sexuell funktion men är i dagsläget inte vetenskapligt säkerställt. Kvinnan kan ha stora förväntningar på operationens effekter och hon behöver därför få saklig information om vilka förutsättningar som finns. En del patienter upplever inte förbättrad sexuell funktion. Rekonstruktionen kan ha positiva psykologiska effekter då kvinnan känner sig hel.
Ingreppet förutsätter att patienten är tillräckligt frisk både fysiskt och psykiskt, och har förberett sig psykiskt.

Dokumentation

Vid dokumentation bör de faktiska omständigheterna beskrivas, som till exempel vilken typ av könsstympning, omfattning och besvär samt när frågan om könsstympning tagits upp med en patient i förebyggande syfte.
WHOs klassificering  kan vara värdefull när det gäller dokumentation, men kan vara svårt att bedöma i klinisk praxis då det finns en stor individuell variation. Se kapitlet Om könsstympning.
En utgångspunkt i dokumentation kan vara att beskriva ett organ i taget:
  • Klitoris och klitoris förhud.
  • Inre blygdläppar.
  • Yttre blygdläppar.
  • Ihopsydd eller inte.
  • Andra fynd som cystor, keloid, ärrbildning, rodnad.

Amelmottagningen

Amelmottagningen på Södersjukhuset tar emot flickor och kvinnor med erfarenhet av könsstympning. Här arbetar kvinnliga gynekologer, barnmorskor och kuratorer. Mottagningen tar emot patienter från hela Sverige. Ingen remiss behövs. På webbplatsen finns även patientinformation på flera olika språk, utbildning om kvinnlig könsstympning och samtalsstöd för professionen.

Telefonnummer: 08 616 27 00
Telefontider:
Måndag- torsdag- kl. 08.00- 12.00 och kl. 13.00- 15.00
Fredag- kl. 08.00- 12.00

Amelmottagningens webbplatsCentrum för Kvinnofrid (NCK) har regeringens uppdrag att öka kunskapen om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här finns webbstöd för personal inom både socialtjänst och hälso-och sjukvård.

NCKs webbplats

Hedersförtryck.se

Hedersförtryck.se drivs av Länsstyrelsen Östergötland och är en webbplats för alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med olika former av hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsen Östergötland arbetar på uppdrag av regeringen mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer, till exempel barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.

Hedersförtryck.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd