Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Våld Teman Könsstympning av flickor och kvinnor

Könsstympning av flickor och kvinnor

Könsstympning är inte bara ett hot mot den fysiska och psykiska hälsan utan också en allvarlig kränkning av barns och kvinnors rättigheter.  I det här temat hittar du stöd i mötet med flickor och kvinnor som är eller riskerar att bli könsstympade.

 

​Om könsstympning av flickor och kvinnor – handledningsmaterial för samhällskommunikatörer

Handledningsmaterialet innehåller diskussionsfrågor kring ämnet kvinnlig könsstympning. Det är tänkt att fungera som stöd till samhällskommunikatörer i arbetet med att utbilda nyanlända om det svenska samhället. 
Om könsstympning av flickor och kvinnor - handledningsmaterial för samhällskommunikatörer på Socialstyrelsens webbplats (pdf)

Kvinnlig könsstympning – ett stöd för hälso- och sjukvårdens arbete

Kunskapsstödet är framtaget av Socialstyrelsen och vänder sig i första hand till legitimerad personal som möter flickor och kvinnor som är eller riskerar att bli könsstympade. Innehållet bygger på bästa tillgängliga kunskap om bemötande, vård och preventivt arbete.

Kvinnlig könsstympning - ett stöd för hälso- och sjukvårdens arbete på Socialstyrelsens webbplats (pdf)

Lyssna på podd om könsstympning av flickor och kvinnor

Poddavsnitt 58: Cirka 40 000 kvinnor och flickor i Sverige beräknas ha genomgått någon form av könsstympning. Hur ser kunskapen om könsstympning ut i dag? Och vilket stöd kan ges till dem som drabbas av besvär på grund av ingreppet?

På djupet - en podd från Socialstyrelsen

​Webbutbildning om könsstympning av flickor och kvinnor

Könsstympning av flickor och kvinnor är en webbutbildning som i första hand vänder sig till dig som är sjuksköterska, barnmorska eller läkare och som dagligen möter flickor och kvinnor som har blivit eller riskerar att bli könstympade. Utbildningen är framtagen av Socialstyrelsen i samråd med Länsstyrelsen i Östergötland, Sveriges Kommuner och Landsting, Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG), Svenska Barnmorskeförbundet.

Utbildning om könsstympning av flickor och kvinnor

Amelmottagningen

Amelmottagningen på Södersjukhuset tar emot flickor och kvinnor med erfarenhet av könsstympning. Här arbetar kvinnliga gynekologer, barnmorskor och kuratorer. Mottagningen tar emot patienter från hela Sverige. Ingen remiss behövs. På webbplatsen finns även patientinformation på flera olika språk, utbildning om kvinnlig könsstympning och samtalsstöd för professionen. 

Telefonnummer: 08 616 27 00
Telefontider:
Måndag–torsdag kl. 08.00–12.00 och kl. 13.00–15.00
Fredag kl. 08.00–12.00

Amelmottagningens webbplats

​Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK

centrum för centrum för kvinnofrid, NCK, har regeringens uppdrag att öka kunskapen om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här finns webbstöd för personal inom både socialtjänst och hälso-och sjukvård.

NCK:s webbplats​Webbsändning från SKR om könsstympning av flickor och kvinnor

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har regelbundna webbsändningar där sakkunniga intervjuas i frågor som rör den sociala barn och ungdomsvården. Ta del av avsnittet om könsstympning där Inga-Maj Andersson, utredare på Socialstyrelsen, intervjuas. Avsnitt 5:19 spelades in i juni 2019.

 Webbsändningen på SKR:s webbplats