Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Våld Teman Sex mot ersättning – vuxna

Sex mot ersättning – vuxna

Personer som har erfarenhet av sex mot ersättning kan behöva stöd och hjälp men de berättar sällan självmant om sina erfarenheter. Därför är det viktigt att yrkesverksamma har kunskap om problemet och att de vågar ställa frågor, även om det kan uppfattas som ett tabubelagt ämne.

 

 

Om du inte kan se filmen pröva att öppna webbsidan i en annan webbläsare än Internet Explorer, till exempel Chrome eller Firefox.

Sex mot ersättning – Webbutbildning om stöd och hjälp till vuxna

Webbutbildningen Sex mot ersättning har som målsättning att ge ökad kunskap och medvetenhet om sexuella risksituationer som vuxna kan befinna sig i. Utbildningen på Socialstyrelsens utbildningsportal kan ge dig ökad förståelse om företeelsen, bemötande, insatser och åtgärder.

Webbutbildningen

​Sex mot ersättning – Utbildningsmaterial om stöd och hjälp till vuxna

Utbildningsmaterialet på Socialstyrelsens webbplats fungerar som studiematerial och fördjupning till webbutbildningen Sex mot ersättning.

Utbildningsmaterialet

​Nationellt metodstödsteam mot människohandel, NMT

NMT ger operativt metodstöd till kommuner, myndigheter och frivilligorganisationer i ärenden som gäller prostitution och alla former av människohandel.

Misstänker du människohandel?

Ring 020-390 000

NMT

Podd om att sälja sex mot ersättning

Varför hamnar unga i den situationen att de säljer sex? Hur kan de få hjälp? Vilka signaler bör man ta fasta på och vilka frågor kan man ställa för att kunna stötta och hjälpa? Lyssna på avsnitt 63 av Socialstyrelsens podd På djupet.

På djupet - en podd från Socialstyrelsen