Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Våld Teman Våld i nära relationer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem och något som leder till fysiska och psykiska konsekvenser för de som utsätts. I detta tema beskrivs hur du som arbetar i socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården kan upptäcka detta våld och hur du kan stödja och hjälpa utsatta personer.

 

​Våld – Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer

Handboken är ett komplement till föreskrifterna och de allmänna råden om våld i nära relationer.   

​Att vilja se, vilja veta och att våga fråga – vägledning om att upptäcka utsatthet för våld

I vägledningen rekommenderas att frågor om erfarenhet av våld ställs till alla kvinnor som uppsöker mödrahälsovården och vuxenpsykiatrin och i alla ärenden inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Vägledningen på Socialstyrelsens webbplats

Webbkurs om våld - NCK

Detta är en webbaserad introduktionskurs med grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. NCK står för Nationellt centrum för kvinnofrid.

Webbkursen på NCK:s webbplats

Att fråga om våldsutsatthet som en del i anamnesen - NCK

Personalen i hälso- och sjukvården har en nyckelroll för att upptäcka kvinnor som utsätts för våld. Frågor om våld bör därför ställas rutinmässigt som en del av anamnesen.

Rapporten på NCK:s webbplats

​Webbstöd för kommuner - NCK

Ett metod- och kompetensstöd för kommunernas arbete med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Webbstödet på NCK:s webbplats

​Webbstöd för vården - NCK

Utbildningspaketen ger kunskap bland annat om grupper som kan vara särskilt sårbara för mäns våld mot kvinnor

Utbildningspaket på NCK:s webbplats