Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Våld Kunskapsstöd

 

 
 

 Kunskapsstöd

 
Bedömningsmetoder och insatserKategorin bedömningsmetoder och insatser samlar beskrivningar och enskilda svenska utvärderingar av bedömningsmetoder och insatser.
LägesrapporterLägesrapporter beskriver det aktuella läget inom folkhälsan, hälso- och sjukvården, miljöhälsan och inom det sociala området.
Metodguiden för socialt arbeteI Socialstyrelsens metodguide för socialt arbete finns information om bedömningsinstrument och insatser som används eller kan komma att användas för barn och familj, funktionshinder, missbruk och äldre.
Målgruppsanpassade sammanfattningarMålgruppsanpassade sammanfattningar kan exempelvis vara patientbroschyrer, nedkortade och i vissa fall förenklade versioner av långa och omfattande rapporter, sammanfattningar av rapportserier.
Rekommendationer och vägledningarRekommendationer och vägledningar kan utgöra beslutsstöd för verksamheterna och de kan utgöra grunden för att utforma rutiner för att säkerställa kvaliteten i en verksamhet. Rekommendationer och vägledningar ska utgå ifrån bästa tillgängliga kunskap.
Socialstyrelsens handböckerSocialstyrelsens handböcker kompletterar Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) med fakta, kunskapsunderlag och kommentarer som stöd för rättstillämpningen.
Termer och begreppKategorin termer och begrepp samlar nationellt överenskomna termer och begrepp inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. De nationellt överenskomna termerna och begreppen finns samlade i termbanken på Socialstyrelsen.

Om kunskapsstöd 

På Kunskapsguiden finns olika kategorier av kunskapsstöd, exempelvis nationella riktlinjer, systematiska översikter, statistik och informationsmaterial. Kunskapsstöden ska främja personal på olika nivåer att använda den mest aktuella kunskapen.

Här hittar du aktuella kunskapsstöd för området utsatthet för våld.