Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Våld Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Ensam och utsatt – utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med utländsk bakgrund.

Ensam och utsatt – utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med utländsk bakgrund.

Våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund kan befinna sig i en särskilt utsatt situation. Syftet med Ensam och utsatt – utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med utländsk bakgrund är att höja kompetensen och medvetenheten hos personalen för att kvinnornas behov av hjälp och stöd ska kunna tillgodoses. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

​Våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund kan befinna sig i en särskilt utsatt situation. De kan vara isolerade för att de inte har ett nätverk i Sverige eller saknar kunskap i det svenska språket och om samhället.

Ensam och utsatt – utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med utländsk bakgrund innehåller information om våldutsatta kvinnor med utländsk bakgrund. Det förklarar begrepp som gäller våld mot kvinnor med utländsk bakgrund och ger kunskap om försvårande omständigheter och etnisk diskriminering. Kunskapsstödet ger även ett exempel på en situation av en våldutsatt kvinna med utländsk bakgrund.

Utbildningsmaterialet syftar till att höja kompetensen och medvetenheten hos olika personalgrupper för att kvinnornas behov av stöd på ett bättre sätt ska kunna tillgodoses.

Kunskapsstödet riktar sig till chefer som planerar utbildning och kompetenshöjning, av utbildningsledare som genomför utbildningar och av personal i lärandet som en del av lärandet på arbetsplatsen.

Ensam och utsatt – utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med utländsk bakgrund är utgiven av Socialstyrelsen.

Ensam och utsatt på Socialstyrelsens webbplats (PDF)

​Detta utbildningsmaterial är under revidering. Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer kom 2014 (SOSFS 2014:4). De ersätter de tidigare allmänna råden från 2009 för socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld (SOSFS 2009:22). För de delar av utbildningsmaterialet som gäller de tidigare allmänna råden hänvisas till Socialstyrelsens handbok Våld.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?