Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Våld Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Manual vid misstanke om människohandel – En stöd- och skyddsprocess för offer för människohandel i Sverige

Manual vid misstanke om människohandel – En stöd- och skyddsprocess för offer för människohandel i Sverige

Manual vid misstanke om människohandel ger stöd och praktisk väg ledning till yrkesverksamma som kan komma i kontakt med personer som utsatts för människohandel. Manualen ger en helhetsbild av det stöd och skydd som erbjuds offer för människohandel i Sverige.

Omslagsbild till Manual vid misstanke om människohandel

​Manual vid misstanke om människohandel ger stöd och praktisk väg ledning till yrkesverksamma som kan komma i kontakt med personer som utsatts för människohandel.

Manualen är en omarbetad version av den manual som ursprungligen togs fram 2016 av Länsstyrelsen i Stockholm som tidigare hade det nationella samordningsansvaret av arbetet mot prostitution och människohandel i Sverige.

Manualen ger en helhetsbild av det stöd och skydd som erbjuds offer för människohandel i Sverige. Den tydliggör vilket ansvar olika myndigheter har, vilket metodstöd de har tillgång till via Jämställdhetsmyndigheten och hur de kan agera och samverka vid människohandelsärenden.

Manual vid misstanke om människohandel på Jämställdhetsmyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?