Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Våld Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Sällan sedda – utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Sällan sedda – utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Sällan sedda – utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning beskriver hur våld och utsatthet kan se ut för kvinnor med funktionsnedsättning och ger kunskap till olika personalgrupper om hur de kan bli bättre på att upptäcka, stödja och praktiskt hjälpa denna grupp av våldsutsatta kvinnor. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

​Kvinnor med funktionsnedsättning utsätts för våld i minst lika hög grad som andra kvinnor, men det har hittills varit ett osynligt samhällsproblem. Sällan sedda – utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning syftar till att höja kompetensen och medvetenheten hos olika personalgrupper för att kvinnornas behov av stöd på ett bättre sätt ska kunna tillgodoses.

Kunskapsstödet beskriver hur våld och utsatthet kan se ut för kvinnor med funktionsnedsättning och konsekvenserna av det samt möjliga orsaker till att så få av dessa kvinnor söker hjälp. Utbildningsmaterialet redogör också för kunskapsläget vad gäller förebyggande och behandlande metoder riktade till kvinnor med funktionsnedsättning. Det ger även kunskap om bemötande och beskriver det samhälleliga ansvaret specifikt för kvinnor med funktionsnedsättning.

Utbildningsmaterialet riktar sig till personalgrupper som kommer i kontakt med kvinnor med funktionsnedsättning, det vill säga personal som har till uppgift att handlägga samt ge vård, stöd och service. Det kan vara personliga assistenter eller personal inom socialtjänsten, habiliteringen, rehabiliteringen och sjukvården. Men det kan också gälla personal som arbetar med våldsutsatta kvinnor i allmänhet, till exempel handläggare inom andra delar av socialtjänsten. Materialet vänder sig även till verksamma inom ideella organisationer, såsom kvinno- och brottsofferjourer samt funktionshindersorganisationer

Materialet baseras på litteratur och forskning på området, och intervjuer med och studiebesök hos praktiker med erfarenhet av att möta våldsutsatta kvinnor. Det bygger även på resultat från en systematisk kunskapsöversikt av internationella studier av verksamma metoder med fokus på våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning.

Sällan sedda – utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning är utgivet av Socialstyrelsen.

Sällan sedda på Socialstyrelsens webbplats (PDF)

​Detta utbildningsmaterial är under revidering. Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer kom 2014 (SOSFS 2014:4). De ersätter de tidigare allmänna råden från 2009 för socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld (SOSFS 2009:22). För de delar av utbildningsmaterialet som gäller de tidigare allmänna råden hänvisas till Socialstyrelsens handbok Våld.


Hjälpte informationen på den här sidan dig?